Lokalizacja portu

OT Port Świnoujście S.A. prowadzi podstawową działalność przeładunkową na trzech wyspecjalizowanych i doskonale wyposażonych nabrzeżach, o łącznej długości 1 655 m, umożliwiających obsługę statków o maksymalnych parametrach: L = 270 m, B = 42 m, D = 13,20 m.

Terminal posiada dogodne położenie geograficzne w bardzo bliskiej odległości od otwartego morza, na styku głównych tras żeglugowych oraz dobre śródlądowe, kolejowe i drogowe połączenia z zapleczem lądowym.

Port w Świnoujściu charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. W szczególności jest portem niezamarzającym, w którym nie występują pływy morskie i zalodzenia.

Nawigacyjny kanał wejściowy do portu ma długość 32 mil morskich, szerokość od 180 do 200 m, głębokość 14 m. Statki wchodzą do portu bezpośrednio z Zatoki Pomorskiej.