Nabrzeża

Górników

Parametry:

 • długość nabrzeża 331,5 m
 • max zanurzenie do 13,50 m
 • powierzchnia składowa 124 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: węgiel, biopaliwa, kruszywa, drobnica, sztuki ciężkie, kontenery

Wyposażenie:

 • ciąg przenośników taśmowych o łącznej długości ok. 7 km, łączących nabrzeże z placami składowymi, o wydajności 2 000 t/h
 • dwa żurawie LIEBHERR LHM 550 DOR = 124 Mg,
  o wydajności 1 000 t/h
 • 2 żurawie bramowe stacjonarne o udźwigu 10 t
  i wydajności 120 t/h
 • urządzenia załadowcze statków o wydajności 25 000 t/doba
 • załadownia wagonów o wydajności do 10 000 t/doba
 • place składowe o łącznej powierzchni 120 000 metrów kwadratowych, na których można złożyć jednorazowo do
  700 tys. ton węgla; place wyposażone są w zwałowarko-ładowarki, pracujące z wydajnością do 1 000 ton/h każda
 • rozmrażalnia wagonów
 • 2 wywrotnice wagonów o wydajności do 20 000 t/doba

W sąsiedztwie Nab. Górników znajduje się nabrzeże pomocnicze do obsługi barek o maksymalnym zanurzeniu 4,50 m i długości 156,5 m.

Hutników

Parametry:

 • długość nabrzeża 328,7 m
 • max zanurzenie do 13,20 m
 • powierzchnia składowa 117 827 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: węgiel, ruda żelaza, kruszywa, drobnica, kontenery

Na nabrzeżu znajduje się plac składowy o pojemności 9 866 m2, z czego pojemność dla rudy żelaza wynosi 65 tys. ton, dla kruszywa 40 tys. ton, a maksymalne obciążenie placu wynosi 18 t/m2.

Wyposażenie:

 • suwnica bramowa o udźwigu Q=25 Mg i wydajności 720 t/h
 • suwnica bramowa o udźwigu Q=40 Mg i wydajności 840 t/h
 • suwnica kontenerowa o udźwigu Q=68 Mg i wydajności
  40 ruchów/h

W dalszej części znajdują się place składowe o łącznej powierzchni 80 tys. m2 oraz magazyn kryty o powierzchni 5800 m2.

Chemików

Parametry:

 • długość nabrzeża 284,4 m
 • max zanurzenie do 13,20 m
 • powierzchnia składowa 73,5 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: ruda żelaza, kruszywa budowlane

Wyposażenie:

 • 2 suwnice bramowe chwytakowe o udźwigu Q=20Mg, wydajność suwnic przy obsłudze statków typu PANAMAX wynosi do
  20 000 ton/dobę
 • 23 przenośniki taśmowe ciągu technologicznego o łącznej długości 2,5 tys. metrów
 • plac składowy za magazynem o powierzchni ok. 39 086 tys. m2

Na nabrzeżu usytuowany jest także Terminal przeładunku paku płynnego DEZA POLSKA. Pojemność zbiorników wynosi 7 tys. m3.