Nabrzeża

NABRZEŻE

Górników

Parametry

 • długość nabrzeża 331,5 m
 • max zanurzenie do 13,20 m
 • powierzchnia składowa 120 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: węgiel, biopaliwa, kruszywa, drobnica, sztuki ciężkie, kontenery

Wyposażenie:

 • ciąg przenośników taśmowych o łącznej długości ok. 7 km, łączących nabrzeże z placami składowymi, o wydajności 2 000 t/h
 • dwa żurawie LIEBHERR LHM 500 DOR = 140 Mg, o wydajności 1 000 t/h
 • 2 żurawie bramowe stacjonarne o udźwigu 10 t i wydajności 120 t/h
 • urządzenia załadowcze statków o wydajności 25 000 t/doba
 • załadownia wagonów o wydajności do 10 000 t/doba
 • place składowe o łącznej powierzchni 120 000 metrów kwadratowych, na których można złożyć jednorazowo do 700 tys. ton węgla; place wyposażone są w zwałowarko-ładowarki, pracujące z wydajnością do 1 000 ton/h każda
 • rozmrażalnia wagonów
 • 2 wywrotnice wagonów o wydajności do 20 000 t/doba 

W sąsiedztwie Nab. Górników znajduje się nabrzeże pomocnicze do obsługi barek o maksymalnym zanurzeniu 4,50 m i długości 156,5 m.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NABRZEŻE

Hutników

Parametry

 • długość nabrzeża 328,7 m
 • max zanurzenie do 13,20 m
 • powierzchnia składowa 91 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: węgiel, ruda żelaza, kruszywa, drobnica, kontenery

Na nabrzeżu znajduje się plac składowy o pojemności 5 200 m2, z czego pojemność dla rudy żelaza wynosi 65 tys. ton, dla kruszywa 40 tys. ton, a maksymalne obciążenie placu wynosi 18 t/m2.

Wyposażenie:

 • suwnica bramowa o udźwigu Q=25 Mg i wydajności 720 t/h
 • suwnica bramowa o udźwigu Q=40 Mg i wydajności 840 t/h
 • suwnica kontenerowa o udźwigu Q=68 Mg i wydajności 40 ruchów/h
 • załadowarka wagonów o wydajności 630 t/h

W dalszej części znajdują się place składowe o łącznej powierzchni 80 tys. m2 oraz magazyn kryty o powierzchni 5800 m2.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NABRZEŻE

Chemików

Parametry

 • długość nabrzeża 282,5 m
 • max zanurzenie do 13,20 m
 • powierzchnia składowa 73,5 tys. m2
 • obsługiwane ładunki: ruda żelaza, kruszywa budowlane

Wyposażenie:

 • 2 suwnice bramowe chwytakowe o udźwigu Q=20Mg, wydajność suwnic przy obsłudze statków typu PANAMAX  wynosi  do 20 000 ton/dobę
 • 23 przenośniki taśmowe ciągu technologicznego o łącznej długości 2,5 tys. metrów,
 • magazyn towarów masowych o powierzchni 13,5 tys. m2, umożliwiający złożenie 100 tys. ton rudy
 • plac składowy za magazynem o powierzchni  ok. 60 tys. m2.
 • dwie załadowarki barek o wydajności 180 t/h każda, umiejscowione na północnej części nabrzeża „Basenu Trymerskiego” (długość 137,5 m i  maksymalnym zanurzeniu 4,5 m)

Na nabrzeżu usytuowany jest także Terminal przeładunku paku płynnego DEZA POLSKA. Pojemność zbiorników wynosi 7 tys. m3.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA