Certyfikaty

OT Port Świnoujście posiada certyfikaty ISPS, Pozwolenie AEO, CSQ, IQNet, DSR 100, WKEL 14/100, WSEL 16/60, WSEL 18/60, UTK, HACCP

To potwierdzenie zgodności obiektu portowego z zatwierdzonym planem ochrony obiektu portowego dla wskazanych w nim typów statków, zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Link do certyfikatu

 

 

 

OT Port Świnoujście S.A w dniu 18 kwietnia 2022 roku, uzyskał pozwolenie AEO (Authorised Economic Operator), czyli Status Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony.

Link do pozwolenia

OT Port Świnoujście wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usługi załadunku i wyładunku masowców w porcie morskim, który jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Link do certyfikatu

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 754-20.

Link do certyfikatu

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0604.

Link do certyfikatu

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0057.

Link do certyfikatu

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0813.

To świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej OT Port Świnoujście, który spełnia wymagania w zakresie właściwego utrzymania bocznicy kolejowej, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej, z wyłączeniem przewozów towarów niebezpiecznych.

Link do certyfikatu