Certyfikaty

PHS_certfikaty_01

Certyfikat CSQ

OT Port Świnoujście wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usługi załadunku i wyładunku masowców w porcie morskim, który jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Link do certyfikatu

PHS_certfikaty_3

Certyfikat ISPS

To potwierdzenie zgodności obiektu portowego z zatwierdzonym planem ochrony obiektu portowego dla wskazanych w nim typów statków, zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Link do certyfikatu

Certyfikat DSR 100

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 754-20.

Link do certyfikatu

Certyfikat WKEL 14/100

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0604.

Link do certyfikatu

Certyfikat WSEL 16/60

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0057.

Link do certyfikatu

Certyfikat WSEL 18/60

OT Port Świnoujście uzyskał świadectwo legalizacji ponownej wagi nieautomatycznej o numerze fabrycznym 0813.

Link do certyfikatu

Certyfikat UTK

To świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej OT Port Świnoujście, który spełnia wymagania w zakresie właściwego utrzymania bocznicy kolejowej, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej, z wyłączeniem przewozów towarów niebezpiecznych.

Link do certyfikatu

Certyfikat IQNet