Władze Spółki

Zarząd

Karol Bowżyk
Prezes Zarządu

Wykształcenie

 • Wykształcenie wyższe, absolwentem Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
 • Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek handel zagraniczny.

Doświadczenie

 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe pracy w porcie gdańskim na stanowiskach kierowniczych w firmach, związanych z obrotem portowo-morskim (Kierownik Wydziału Przeładunkowo-Składowego, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy).
 • Był również członkiem Rad Nadzorczych PPSU „WOC” oraz GTK SA. W latach 2009 -2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych w firmie Port Gdański Eksploatacja S.A.
 • W swoim dotychczasowym życiu zawodowym zarządzał sferą eksploatacyjną, jak również był odpowiedzialny za politykę handlową, co przyczyniło się do zdobycia wiedzy o zasadach funkcjonowania terminali portowych.

Grzegorz Sorn
Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach ze specjalizacją finanse i rachunkowość.
 • Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

Doświadczenie

 • Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania firmami branży transportowo – logistycznej.
 • Pracował między innymi dla DB Schenker Rail Polska S.A. (wcześniej PTK Holding S.A.), DB Port Szczecin.
 • Aktualnie w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics łączy funkcje Wiceprezesa Zarządu OT Port Świnoujście S.A., Wiceprezesa Zarządu Kolei Bałtyckiej S.A. i Członka Zarządu Rentrans Cargo Sp. z o.o.

Łukasz Przyszlak
Członek Zarządu

Wykształcenie

 • W 2001 roku ukończył studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska) na  Wydziale Mechanicznym o  profilu Mechanika i Budowa Maszyn.

Doświadczenie

 • Od 2004 związany z pracą w OT Port Świnoujście S.A. Zaczynał jako Ekspedytor Portowy i Gospodarz Statków.
 • Od 2007 roku pracował w dziale handlowym.
 • W 2011 został Dyrektorem Handlowym.
 • Od 2022r. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszary handlu i operacji.
 • Równolegle od 2015 roku reprezentuje grupę OT Logistics S.A. jako KAM, od 2017 roku Dyrektor Sprzedaży Segmentu Masowego, a w 2021 roku został Dyrektorem Handlowym Grupy OTL.

Rada Nadzorcza

 • DANIEL GÓRECKI
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • KAMIL JEDYNAK
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej