Aktualne rekrutacje

OT PORT ŚWINOUJŚCIE S.A. poszukuje pracowników na stanowisko:

Jeśli wyrażają Państwo chęć przesłania CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli na dokumentach aplikacyjnych.

KLAUZULA NA DOKUMENT APLIKACYJNY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Dokumenty nieopatrzone powyższą klauzulą nie będą rozpatrywane i ulegną trwałemu zniszczeniu. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Nadesłane dokumenty aplikacyjne są przechowywane w siedzibie firmy do roku czasu.

Adres e-mail: rekrutacja@otport.swinoujscie.pl