Kim jesteśmy?

OT Port Świnoujście S.A. to dynamicznie rozwijający się port uniwersalny, usytuowany u ujścia rzeki Świny do Bałtyku, a także największe centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu, gwarantujące szybkie i solidne wykonanie usług w zakresie przeładunków i składowania towarów masowych i drobnicy, zarówno w eksporcie jak i imporcie, z dowolnego środka transportu lądowego lub wodnego. Terminal działa przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu i spełnia wymagania wynikające z Kodeksu ISPS.

 

0 mln ton
roczna zdolność przeładunkowa
0 tys. m²
całkowita powierzchnia składowa
0 m
maksymalne zanurzenie
0
ilość nabrzeży
0 km
długość nabrzeży

Co robimy?

OT Port Świnoujście posiada wieloletnie doświadczenie w przeładunku w technologii konwencjonalnej lo-lo oraz składowaniu na placach i w magazynach:

Ładunków masowych suchych

Zarówno ładunków agro tj. zboża, śruty, pasze, biomasa oraz innych masowych tj. koks, węgiel, ruda żelaza, kruszywa, nawozów, czy też produktów leśnych

Ładunków drobnicowych

Wyroby stalowe, wyroby papiernicze, ładunki w big-bag’ach, ładunki paletyzowane, wyroby drewnopochodne, sztuki ciężkie max do 250 ton, ładunki ponadgabarytowe, czy elementy dostaw inwestycyjnych

Kontenerów

Obsługa wszystkich rodzajów kontenerów, w tym chłodzonych; możliwość wprowadzenia pociagów kontenerowych

Poza główną obsługą przeładunkowo-składową OT Port Świnoujście wykonuje również usługi:

Formowania i rozformowania kontenerów

Wynajem sprzętu i osprzętu przeładunkowego, maszyn i urządzeń oraz dokerów na zewnątrz

Prace manewrowe na torach kolejowych własnym sprzętem

Wynajem lokomotyw oraz obsługi kolejowej

Usługi transportu kolejowego, barkowego

Dodatkowe usługi portowe jak: konfekcja, sortowanie, mieszanie, kruszenie ładunków masowych

Ważenie i tarowanie samochodów i wagonów na wagach samochodowych, kolejowych oraz na wagach dynamicznych, umiejscowionych w ciągach transportowych

Zapraszamy do współpracy

Spółki Grupy Kapitałowej