Największe centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu

Dynamicznie rozwijający się port uniwersalny, który jest największym centrum obsługi ładunków masowych na polskim zachodnim wybrzeżu.

O nas

Nasza oferta

Zarówno ładunków agro tj. zboża, śruty, pasze, biomasa oraz innych masowych tj. koks, węgiel, ruda żelaza, kruszywa, nawozów, czy też produktów leśnych.

Zobacz więcej

Nasza oferta

Wyroby stalowe, wyroby papiernicze, ładunki w big-bag’ach, ładunki paletyzowane, wyroby drewnopochodne, sztuki ciężkie max do 250 ton, ładunki ponadgabarytowe, czy elementy dostaw inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Nasza oferta

Obsługa wszystkich rodzajów kontenerów, w tym chłodzonych; możliwość wprowadzenia pociągów kontenerowych.

Zobacz więcej

OT Port Świnoujście S.A. w liczbach

Port gwarantuje szybkie i solidne wykonanie usług w zakresie przeładunków i składowania towarów masowych i drobnicy, zarówno w eksporcie jak i imporcie, z dowolnego środka transportu lądowego lub wodnego. Terminal działa przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i spełnia wymagania wynikające z Kodeksu ISPS.

1655
m
łączna długość nabrzeży
250
tys. m2
powierzchnia składowa
16
tys. m2
łączna powierzchnia elewatorów zbożowych
8
mln ton
roczny potencjał przeładunkowy

Aktualności

Nasza grupa