Kim jesteśmy?

Jesteśmy częścią Grupy OT Logistics - największego i najbardziej wszechstronnego operatora portowego w Polsce, którego spółka dominująca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. OT Port Świnoujście S.A. to dynamicznie rozwijający się port uniwersalny, usytuowany u ujścia rzeki Świny do Bałtyku.

OT Port Świnoujście S.A. to także największe centrum obsługi ładunków masowych na polskim wybrzeżu, gwarantujące szybkie i solidne wykonanie usług w zakresie przeładunków i składowania towarów masowych i drobnicy, zarówno w eksporcie jak i imporcie, z dowolnego środka transportu lądowego lub wodnego.

Terminal działa przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

8
mln ton
roczny potencjał przeładunkowy
1655
m
łączna
długość nabrzeży
250
tys. m2
powierzchnia
składowa

Poza główną obsługą przeładunkowo-składową OT Port Świnoujście wykonuje również usługi:

 • Formowania i rozformowania kontenerów,
 • Wynajem sprzętu i osprzętu przeładunkowego, maszyn i urządzeń,
 • Prace manewrowe na torach kolejowych własnym sprzętem,
 • Usługi transportu kolejowego, barkowego,
 • Dodatkowe usługi portowe jak: konfekcja, sortowanie, mieszanie, kruszenie ładunków masowych,
 • Ważenie i tarowanie samochodów i wagonów na wagach samochodowych, kolejowych oraz na wagach dynamicznych, umiejscowionych w ciągach transportowych.

Nasza historia

 • W 1729 roku Fryderyk Wilhelm I, podjął decyzję o pogłębieniu rzeki Świny i budowie u jej ujścia portu. Budowa falochronów spowodowała, że nawet w sztormowe dni wejście do portu było spokojne i bezpieczne. Na wschodnim falochronie w 1828 roku ustawiono świecącą stawę, aby zapewnić bezpieczny ruch statków, a dwa lata później wieżę obserwacyjną pilotów na wybrzeżu wschodnim. Po raz pierwszy światło latarni morskiej rozbłysło w 1857 roku.
 • Po II wojnie światowej wprowadzono polskie przepisy portowe i rozpoczęto oczyszczenie portu z wraków. W 1950 roku oddano do eksploatacji Bazę Bunkrowania Statków przy Nabrzeżu Portowców (Świnoport I). W kolejnych latach odbudowywano zniszczone nabrzeża oraz budowano nowe bazy przeładunkowe: Bazę Przeładunków Węgla na Nabrzeżu Górników (Świnoport II), Bazę Przeładunków Surowców Chemicznych na Nabrzeżu Chemików (Świnoport III), Bazę Przeładunków Rudy na Nabrzeże Hutników (Świnoport IV).
 • W październiku 1990 roku nastąpiło uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie samodzielności Zakładu Przeładunkowo-Składowego w Świnoujściu, działającego w ramach państwowego przedsiębiorstwa Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Rok później przekształcono Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Port Handlowy Świnoujście.
 • Na lata 1998-1999 przypadała budowa Terminala Deza Polska do przeładunku płynnego paku przy Nabrzeżu Chemików. Od tego czasu następowała również stopniowa rozbudowa i doposażanie zaplecza Nabrzeża Hutników, Nabrzeża Górników oraz budowa Terminala Kontenerowego przy Nabrzeżu Hutników (VGN), a także Terminala Bunge Trade Polska do przeładunku zboża na Nabrzeżu Portowców.
 • PTK Holding S.A. z Zabrza (później DB Schenker Rail Polska S.A.) i Odratrans S.A. z Wrocławia (później OT Logistics S.A.) w roku 2008 nabyły udziały w spółce Port Handlowy Świnoujście od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Z kolei we wrześniu 2012 roku nastąpiło przejęcie pakietu kontrolnego (97%) Portu Handlowego Świnoujście przez OT Logistics S.A. po odkupieniu udziałów od DB Schenker Rail Polska S.A. W kwietniu 2015 roku następuje zmiana nazwy firmy na OT Port Świnoujście Sp. z o.o., a dwa lata później spółka przekształca się w spółkę akcyjną.