OT Port Świnoujście S.A. z 30 – letnią umową dzierżawy!

W dniu 20 września 2023 roku nastąpiło podpisanie przyrzeczonej umowy dzierżawy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Umowa przyrzeczona stanowi Aneks nr 200 do obecnej umowy dzierżawy z dnia 12 września 1994 roku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność terminala. Aneks, oprócz innych zagadnień związanych z realizacją umowy dzierżawy, wydłuża okres jej obowiązywania do 30 lat!