Kolejne inwestycje w OT Port Świnoujście S.A.

Informujemy, że w dniu 14 maja br. został przekazany do eksploatacji plac składowy nr 5, zlokalizowany przy Nabrzeżu Górników, który powstał przy współudziale i zaangażowaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Inwestycja polegała na remoncie istniejącej nawierzchni. Stworzenie pola składowego o odpowiednim standardzie i powierzchni 10 000 m² powoduje zwiększenie zdolności operacyjnych o możliwość dodatkowego składowania do 200 tys. ton różnorodnych ładunków masowych.

Dotychczasowe podłoże pozwalały na składowanie tylko produktów węglowych. Natomiast obecna nawierzchnia betonowo-asfaltowa umożliwia składowanie takich ładunków jak biomasa , kruszywa, ruda żelaza ograniczając przy tym ryzyko kontaminacji, a tym samym podnosi jakość świadczonych usług.

Jednocześnie biorąc pod uwagę przewidywania rynkowe w zakresie podaży ładunków w najbliższych latach podjęto decyzje o dalszych remontach placów o ogólnej powierzchni 18 000 m².