Terminal DEZA Polska

DEZA Polska Sp. z o.o. jest firmą oferującą usługi przeładunku i magazynowania płynnego paku, powołaną do życia w 1997 roku. Terminal przeładunku paku płynnego należący do spółki, usytuowany na Nabrzeżu Chemików w OT PORT ŚWINOUJŚCIE S.A., zaprojektowano uwzględniając szczytowe osiągnięcia technologiczne w branży instalacji przemysłu chemicznego i zbudowano jako nieuciążliwy dla otoczenia .

W 1999 r. firma DEZA Polska Sp. z o.o. otrzymała pełne prawo eksploatacji Terminala. W latach 1999 – 2003 Terminal w Świnoujściu mógł jednorazowo pomieścić i przeładować 3500 m3 płynnego paku.

W 2002 roku podjęto decyzję o rozbudowie Terminala. W wyniku bardzo sprawnie przeprowadzonego procesu inwestycyjnego już w grudniu 2003 roku ukończono i w maju 2004 przekazano do użytku rozbudowany Terminal, którego całkowite możliwości przeładunkowo–magazynowe zostały powiększone o kolejne dwa zbiorniki po 1750 m3 każdy do obecnego 7000 m3 (tj. ok. 8000 ton towaru). Dzięki temu Terminal stał się bardziej uniwersalny. W tym samym czasie może zaoferować do załadunku trzy produkty o różnych właściwościach.

PAK PŁYNNY jest najcięższą frakcją pochodzącą z procesu destylacji smoły otrzymanej po koksowaniu węgla kamiennego. Znalazł zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie przemysłowej począwszy od farmaceutyki, a skończywszy na przemyśle ciężkim.

Pak produkowany jest w Czechach. Do Terminala w Świnoujściu przywożony jest 25 – tonowymi autocysternami, a następnie przeładowywany do zbiorników magazynowych i w odpowiedniej temperaturze (190 – 230 st. C) magazynowany. Następnie jest przepompowywany pompą załadunkową i dostarczany rurociągami na statek.

Głównymi odbiorcami płynnego paku z Terminala w Świnoujściu są obecnie kontrahenci z Norwegii.

Terminal jest jednym z najnowocześniejszych w świecie wśród terminali przeładunkowych paku płynnego. Dbałość o zachowanie norm ochrony środowiska, a także o odpowiednie warunki dla magazynowanego towaru zapewniające najwyższą jakość ekspediowanego paku, narzucone przez Certyfikat ISO 9001-2009 uzyskany już w 2005 roku, są gwarancją satysfakcji kontrahentów korzystających z naszych usług.

DEZA: www.deza.cz