O nas

Historia

W 1729 roku Fryderyk Wilhelm I, władca pruski, podjął decyzję o pogłębieniu rzeki Świny i budowie u jej ujścia portu. Budowa falochronów spowodowała, że nawet w sztormowe dni wejście do portu było spokojne i bezpieczne. Na wschodnim falochronie w 1828 roku ustawiono świecącą stawę, aby zapewnić bezpieczny ruch statków, a dwa lata później wieżę obserwacyjną pilotów na wybrzeżu wschodnim. Po raz pierwszy światło latarni morskiej rozbłysło w 1857 roku.

Po wojnie

Po II wojnie światowej wprowadzono polskie przepisy portowe i rozpoczęto oczyszczenie portu z wraków. W 1950 roku oddano do eksploatacji Bazę Bunkrowania Statków przy Nabrzeżu Portowców (Świnoport I). W kolejnych latach odbudowywano zniszczone nabrzeża oraz budowano nowe bazy przeładunkowe: Bazę Przeładunków Węgla na Nabrzeżu Górników (Świnoport II), Bazę Przeładunków Surowców Chemicznych na Nabrzeżu Chemików (Świnoport III), Bazę Przeładunków Rudy na Nabrzeże Hutników (Świnoport IV). 

Lata 90

W październiku 1990 roku nastąpiło uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie samodzielności Zakładu Przeładunkowo-Składowego w Świnoujściu, działającego w ramach państwowego przedsiębiorstwa Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Rok później przekształcono Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Port Handlowy Świnoujście.

Na lata 1998-1999 przypadała budowa Terminala Deza Polska do przeładunku płynnego paku przy Nabrzeżu Chemików. Od tego czasu następowała również stopniowa rozbudowa i doposażanie zaplecza Nabrzeża Hutników, Nabrzeża Górników oraz budowa Terminala Kontenerowego przy Nabrzeżu Hutników (VGN), a także Terminala Bunge Trade Polska do przeładunku zboża na Nabrzeżu Portowców.

Współczesność

PTK Holding S.A. z Zabrza (później DB Schenker Rail Polska S.A.) i Odratrans S.A. z Wrocławia (później OT Logistics S.A.) w roku 2008 nabyły udziały w spółce Port Handlowy Świnoujście od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Z kolei we wrześniu 2012 roku nastąpiło przejęcie pakietu kontrolnego (97%) Portu Handlowego Świnoujście przez OT Logistics S.A. po odkupieniu udziałów od DB Schenker Rail Polska S.A.