Oświadczenie w sprawie wypadku

Oświadczenie z dn. 10.11.2021 r. w sprawie wypadku na terenie OT Port Świnoujście

W związku z wypadkiem, jaki miał miejsce na terenie Portu Świnoujście w dniu 04.11.2021 roku w późnych godzinach wieczornych informujemy, że wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnianie są przez prokuraturę i inne uprawnione organy państwowe. Pojawiające się na temat wypadku publikacje, jak i komentarze zwierają szereg nieprawdziwych informacji, insynuacji bądź niepotwierdzonych spekulacji co do jego przyczyn. Działania takie naruszają spokój rodziny i bliskich zmarłego, a także godzą w dobre imię Spółki OT Port Świnoujście oraz jej pracowników. Podkreślamy, że jesteśmy zainteresowani rzetelnym wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia przez uprawnione do tego niezależne instytucje państwowe. Do czasu zakończenia prac tych organów, jakiekolwiek insynuacje co do przyczyn lub odpowiedzialnych tej sytuacji są bezpodstawne i nieuprawnione.

Oświadczamy, że prace przeładunkowe na terminalu prowadzone są przy zachowaniu wszelkich procedur i standardów obowiązujących w polskich portach. Urządzenia przeładunkowe poddawane są obowiązkowym, regularnym badaniom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Suwnica uczestnicząca w zdarzeniu posiadała wszelkie aktualne zezwolenia i certyfikacje. Ostatnia decyzja Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczająca suwnicę do pracy została wydana we wrześniu bieżącego roku.

Priorytetowo traktujemy sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowanie bezpieczeństwa technicznego użytkowanych urządzeń przeładunkowych, w tym także wymogów pracy w zależności od warunków atmosferycznych. Na bieżąco monitorujemy siłę wiatru podczas naszych prac, a suwnica była wyposażona w profesjonalny i posiadający atest wzorcowania wiatromierz widoczny dla operatora, pozwalający mu na bieżącą kontrolę warunków atmosferycznych.

Prosimy także o zrozumienie, że przed zakończeniem prac stosownych organów i komisji, Zarząd OT Port Świnoujście S.A. nie będzie odrębnie komentował okoliczności tego zdarzenia, poza oficjalnymi oświadczeniami ze strony internetowej Spółki.

 

Z poważaniem

Zarząd

OT Port Świnoujście S.A.